Rosteme s dětmi v Beskydech

Svými kořeny jsem spojen s Matkou Zemí, všemi svými smysly objevuji svět,

naslouchám svému srdci, učím se, rostu, tvořím tady a teď!

Pro nejmenší

Pro děti od 3 do 6 let

Pro děti od 6 do 15 let

Pro děti od 3 do 6 let