Pro rodiče

Členské příspěvky na rok 2018/2019

Lesní klub Jasánek je pouze pro členy spolku Rosteme s dětmi, z.s. a jejich rodinné příslušníky. Výše členského příspěvku závisí na počtu dní v týdnu, kdy dítě chodí do lesního klubu.

Jasáneček

permanentka 1200,- za 8 setkání s platností 10 týdnů

jednorázový vstup 190,- Kč

Jasánek

2 dny v týdnu 2400,-/měsíc

3 dny v týdnu 3500,-/měsíc

4 dny v týdnu 4100,-/měsíc

Jasan

3 dny v týdnu 3800,-/měsíc

4 dny v týdnu 4300,-/měsíc

Doporučená forma docházky: 4 dny v týdnu - pondělí, úterý, středa, čtvrtek od 8:00 h do 15:00 h.

Při přihlášení dítěte k navštěvování lesního klubu Jasánek je splatnost prvního členského příspěvku rodiče ve spolku Rosteme s dětmi, z.s. do tří dnů od doručení e-mailu potvrzujícího přijetí přihlášky. Členský příspěvek se platí vždy na 1 měsíc dopředu. Platbu je potřeba provést bankovním převodem nejpozději do 1. dne měsíce, který předchází měsíci docházky, za který se příspěvek platí, tj. příspěvek na říjen je třeba uhradit do 1. září.

č.ú.: 2201021085 / 2010 (Fio banka)

Jako variabilní symbol uvádějte datum narození dítěte ve formátu RRRRMMDD.

Chcete-li přihlásit vaše dítě do lesního klubu Jasánek, napište prosím na info@lkjasanek.cz.

Stanovy spolku

Stanovy a další legislativní dokumenty zde.

Naše zdroje inspirace najdete zde.

Ke stažení