Náš tým

Máme rádi přírodu a víme, že děti ji milují. Skupina maminek za podpory tatínků, vytváří pro svá dítka prostředí naplněné respektem, zábavou, pochopením, učením i klidem.

Do Jasánkového týmu patří:

  • zázemí a technická podpora: PhDr. Lenka Kučerová, Ing. Michaela Černínová PhD., Ing. Iva Knápková - dálkově

  • Jasánek pro nejmenší: Blanka Svrčinová

  • Jasánek školková parta: Blanka Chlebíková, Vendula Feješová, Blanka Svrčinová

  • Jasan školní parta: Ing. Vladimíra Nitrová, Veronika Šigutová, Petr Závodný, Michaela Závodná

Zázemí a technická podpora

PhDr. Lenka Kučerová

komunikuje s vámi na info@lkjasanek.cz

Vzpomínky na dětství mám vázané na zážitky. Měla jsem nádherné dětství, a co si pamatuji, strávila jsem je celé v přírodě. Každý víkend jsme jezdívali na chalupu v Beskydech a pro mne skutečnost, že nejbližší sousedé byli v nedohlednu, činila z toho překrásného místa tu největší divočinu. Jezdili jsme tam s rodiči a mými dvěma sourozenci a čím dál víc ve mně sílí pocit vděčnosti za rodinu, do které jsem se narodila. Rodiče mi nabídli možnost věnovat se různým aktivitám, z nichž závodní atletika a angličtina mi umožnily studijní pobyt ve Spojených Státech. Když jsem se po 4 letech vrátila, začala jsem se věnovat výuce angličtiny a španělštiny, překladům a tlumočení. Dokončila jsem studium psychologie a výcvik v rodinné psychoterapii, jež byly pro mne nesmírně obohacující a předznamenaly počátek hlubšího poznávání vnitřního světa. V souladu s vírou, že vše je, jak má být a s přáním objevovat svět kolem nás i v nás žiji se svou rodinou v domě se zahrádkou, kde pěstujeme ovoce, zeleninu, bylinky a také zdravé, otevřené, bezpečné a láskyplné prostředí, ve kterém můžeme společně žít a růst.

Z životopisu: dobrovolná spolupracovnice občanského sdružení ADRA v rámci projektu „Dobrovolníci v Domově důchodců“, dobrovolná spolupracovnice Městského úřadu ve Frýdku-Místku v oblasti sociální prevence a kvalitního vyplňování volného času dětí a mládeže, Státní jazyková zkouška z NJ, certifikát Cambridge English: Advanced, rekvalifikační kurz – Průvodcovská činnost horská, kurzy Montessori pedagogiky s Dr. Evou Štarkovou pro děti od 0-12 let „Aktivity každodenního života“, „Rozvíjení smyslů“ , „Rozvíjení matematického myšlení – Geometrie“, „Řeč, rozvoj slovní zásoby, psaní a čtení (Mateřský jazyk).

Ing. Michaela Černínová Ph.D.

podporuje a zajišťuje chod klubu

Pocházím z Havířova. Předškolní dětství jsem prožila na chalupě v Oravské Lesné. Vystudovala jsem stavební fakultu v Ostravě. Žiji se svou rodinou v obci Krásná.

Prošla jsem základními kurzy Montessori pedagogiky u paní Štarkové, kurzem učení a následně i kreslení pravou mozkovou hemisférou, ovlivnila mě škola M.P. Ščetinina v Rusku, kurz nevýchovy Katky Králové. Průběžně se inspiruji literaturou na téma výchova a vzdělávání.

Ing. Iva Knápková

Montessori přístupy, je s dětmi tady a teď na dálku z Jizerských hor

Narodila jsem se v krásném prostředí Jizerských hor a strávila tam dětství v blízkosti lesů, luk a pastvin. Čas dospívání jsem prožila s kamarády na vandrech, v lese, na vodě, na horách nebo prostě jen tak venku. Hráli jsme na kytary, sledovali přírodu a učili se nejen od ní, ale i jeden od druhého. Poznali jsme pravá přátelství, respekt a lásku ke všemu živému. Postupem času mě osud zavál sem do Beskyd, kde žiji s manželem Petrem, dětmi Verunkou a Vašíkem (4 a 2 roky) a fenkou Astou.

Ráda pozoruji dění kolem sebe. Jednotlivé detaily mě fascinují, celky dokáží nadchnout. V současné době studuji kurz Montessori pedagogiky pro děti ve věku 3 – 6 let, kde souzním s prosbou dítěte „Pomoz mi, abych to dokázal sám“.