Výroční zpráva 2020

Spolek Rosteme s dětmi, z. s.

provozující

Lesní klub Jasánek


VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020

Motto: Svými kořeny jsem spojen s Matkou Zemí,

všemi svými smysly objevuji svět,

naslouchám svému srdci,

učím se, rostu, tvořím tady a teď.


OBSAH:

1. Základní údaje

2. Naše činnosti v roce 2020

3. Bilance peněžních prostředků

4. Závěrem výhled do roku 2021


1. Základní údaje

Název organizace: Rosteme s dětmi z. s.

IČ: 05180163

Sídlo: č.p.124, 739 04 Krásná

Bankovní spojení: 2201021085 / 2010 (Fio banka)

Email: info@lkjasanek.cz

Internetové stránky: www.lkjasanek.cz

Facebookové stránky: www.facebook.com/lkjasanek/


Statutární orgán - výbor

Předseda Výboru: Ing. Michaela Černínová, Ph.D., č.p. 124, 739 04 Krásná

Místopředseda Výboru: PhDr. Lenka Kučerová, č.p. 565, 739 04 Raškovice

Člen Výboru - metodik: Ing. Vladimíra Nitrová, č.p. 228, 739 04 Raškovice

Člen Výboru - pokladník: Ing. Iva Knápková, č.p. 529, 739 04 Raškovice


Zaměstnanci DP/OSVČ:

Vladimíra Nitrová OSVČ

Petr Závodný OSVČ

Michaela Závodná

Marta Ćmielová

Pavlína Polohová

Michaela Černínová

Lenka Kučerová

Tereza Blažíková

Eliška Daňová

Blanka Chlebíková

Vendula Feješová

Blanka Svrčinová


Členové spolku:

Členové spolku jsou k 31.12.2020 z obce Krásná (3), Raškovice (8), Pražmo (1), Frýdlant nad Ostravicí (3), Morávka (4), Smilovice (1), Havířov (1), Malenovice (2), Dobrá (1), Frýdek-Místek (2), Ostrava (1), Dobratice (3), Vyšní Lhoty (1).

Jmenný seznamu členů spolku se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, není veřejný.


2. Naše činnosti v roce 2020

Ve školním roce 2019/2020 probíhal provoz skupin: Jasáneček (rodiče a děti 0 – 3 roky), Jasánek (děti 3 – 6 let) a školní parta Jasan (děti 6 – 10 let).

Provoz Lesního klubu Jasánek, v rámci mimoškolní aktivity dětí členů spolku předškolního věku probíhal 3- 4 dny v týdnu (pondělí – středa/čtvrtek) v zázemí Krásná 290.

Provoz školní party resp. provoz mimoškolních aktivit dětí členů spolku školního věku probíhal 4 dny v týdnu (pondělí – čtvrtek) v zázemí Nová Ves 414.

Provoz mimoškolních aktivit pro rodiče s dětmi, pro děti do tří let, v pátky v zázemí Krásná 290.

V době covidové epidemie byl provoz lesního klubu přerušen.

O letních prázdninách proběhl poprvé červencový provoz a dva turnusy týdenních letních táborů.

Byl dokončen projekt z grantu Hyundai nadace OSF.

Zahájena realizace projektu z MŽP. Úprava zahrady v přírodním stylu LK Jasánek, Krásná - Záměrem projektu je úprava venkovního areálu lesního klubu Jasánek v obci Krásná č.p. 290, tak aby došlo k navýšení podnětů dětí dovybavením interaktivními a edukačními prvky a prvky k intenzivnějšímu rozvoji EVVO, učením ve venkovním prostředí.

Započal projekt – Teplo a kuchyňské zázemí pro Lesní klub Jasánek, přes Crowdfundingovou platformu byly vybrány finanční prostředky ve výši 68 453,00 Kč.


3. Bilance peněžních prostředků

Příjmy

Příjmy z členských příspěvků byly celkově ve výši 1.188,000,- Kč.

Darem od soukromých osob jsme obdrželi částku v celkové hodnotě 194 000,- Kč.

Dotace z obecních rozpočtů celkem ve výši 50 000,- Kč (účelové, lze využít např. na vybavení, pomůcky, nelze financovat provozní náklady typu nájem nebo mzdy.)

Vydané faktury 9 000,- Kč. Ostatní 7 000,-

Celkové příjmy za rok 2020 ve výši 1.448,000- Kč.

Výdaje

Nájem a energie, služby, realizace projektu 246 000,- Kč

Ostatní provozní náklady a drobný majetek (administrativa, edukační programy (externisté na faktury) 416 000,- Kč

Náklady na mzdy 684 000,- Kč

Celkové výdaje 1.346,000,- Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji 102 000,- Kč

(Realizace projektu z MŽP: Celkové způsobilé výdaje projektu činí 466 650 Kč. Dotace 85% z celkových způsobilých výdajů činí 396 652,50 Kč)

(Projekt grantu Hyundai nadace OSF ve výši 22 000,-Kč s názvem Škola jako inspirace pro celý život II. - vybavení školních dílen.)


4. Závěrem výhled pro rok 2021

Zvážit možnosti a potřebné podmínky pro rozvoj školní party JASAN pro udržitelné zajištění 1. stupně i budoucí rozšíření na 2. stupeň ZŠ. Hledání nového zázemí pro rozšíření školní party a pro nový lesní klub v okolí Frýdlantu nad Ostravicí.

Čerpání dotace z obecního rozpočtu Obce Krásná - částka 30 000,- Kč.

Čerpání dotace z obecního rozpočtu Obce Raškovice - částka 40 000,- Kč.

O letních prázdninách proběhne červencový letní provoz.

Závěrem bychom rádi poděkovali všem dětem, rodičům, příznivcům, okolním obcím,

firmám a jednotlivcům za podporu, které se nám za uplynulý rok dostalo.