Výroční zpráva 2019

Spolek Rosteme s dětmi, z. s.

provozující

Lesní klub Jasánek

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019

Motto: Svými kořeny jsem spojen s Matkou Zemí,

všemi svými smysly objevuji svět,

naslouchám svému srdci,

učím se, rostu, tvořím tady a teď.


OBSAH:

1. Základní údaje

2. Naše činnosti v roce 2019

3. Bilance peněžních prostředků

4. Závěrem výhled do roku 2020

1. Základní údaje


Název organizace: Rosteme s dětmi z. s.

IČ: 05180163

Sídlo: č.p.124, 739 04 Krásná

Bankovní spojení: 2201021085 / 2010 (Fio banka)

Email: info@lkjasanek.cz

Internetové stránky: www.lkjasanek.cz

Facebookové stránky: www.facebook.com/lkjasanek/


Statutární orgán - výbor

Předseda Výboru: Ing. Michaela Černínová, Ph.D., č.p. 124, 739 04 Krásná

Místopředseda Výboru: PhDr. Lenka Kučerová, č.p. 565, 739 04 Raškovice

Člen Výboru - metodik: Ing. Vladimíra Nitrová, č.p. 228, 739 04 Raškovice

Člen Výboru - pokladník: Ing. Iva Knápková, č.p. 529, 739 04 Raškovice


Zaměstnanci DPP/OSVČ:

Vladimíra Nitrová OSVČ

Petr Závodný OSVČ

Renáta Adámková

Pavlína Polohová

Iva Knápková

Michaela Černínová

Lenka Kučerová

Tereza Blažíková

Eliška Daňová

Blanka Chlebíková

Martina Miklošová

Bára Tylčerová

Irene Beatrice Galdová OSVČ


Členové spolku:

Členové spolku jsou k 31.12.2019 z obce Krásná (2), Raškovice (6), Pražmo (4), Frýdlant

nad Ostravicí (2), Morávka (4), Smilovice (1), Janovice (1), Malenovice (2), Dobrá (2),

Frýdek-Místek (2), Ostrava (1).

Jmenný seznamu členů spolku se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

údajů, není veřejný.


2. Naše činnosti v roce 2019

Ve školním roce 2019/2020 se nám podařilo plně otevřít náš lesní klub i maminkám na

mateřské/rodičovské dovolené s malými dětmi. Vznikla tak další skupina nadšenců, pro

které je příroda a respektující výchova dětí volbou. Našemu spolku se tedy daří vytvářet

kontinuitu – Jasáneček (rodiče a děti 0 – 3 roky), Jasánek (děti 3 – 6 let) a partu Jasan (děti

6 – 10 let).

Provoz Lesního klubu Jasánek, v rámci mimoškolní aktivity dětí členů spolku předškolního

věku funguje 4 dny v týdnu (pondělí – čtvrtek) v zázemí Krásná 290.

Provoz školní party resp. provoz mimoškolních aktivit dětí členů spolku školního věku

funguje v délce 4 dny v týdnu (pondělí – čtvrtek) v zázemí Malenovice – Na Borové 175 a

od května Nová Ves 414.

Provoz mimoškolních aktivit pro rodiče s dětmi, pro děti do tří let, v pátky v zázemí Krásná

290.

V roce 2019 byla zahájena užší spolupráce s obcí Krásná. V květnu děti vystoupily na

Setkání maminek a v říjnu pak na Setkání pro seniory. V sále Obecního úřadu se konalo

také Vánoční tvoření a akce Hravá první pomoc pro děti.

Členové spolku a jejich děti se v říjnu účastnili akce OÚ Raškovice u

příležitosti Dne stromů - sázení nové aleje 100 ovocných stromů.

O letních prázdninách opět proběhly dva turnusy týdenních letních táborů.´

Úprava zázemí a stěhování školní party do nových prostor objektu na Nové Vsi 414.


3. Bilance peněžních prostředků

Příjmy

Příjmy z členských příspěvků byly celkově ve výši 920.890,- Kč.

Darem od soukromých osob jsme obdrželi částku v celkové hodnotě 317.180,- Kč.

Dotace z obecních rozpočtů celkem ve výši 72.000,- Kč (účelové, lze využít např. na

vybavení, pomůcky, nelze financovat provozní náklady typu nájem nebo mzdy.)

Celkové příjmy 2019 ve výši 1.310.070,- Kč.

Výdaje

- nájem a energie 58.505,- Kč

- administrativa - 13.793,- Kč

- jízdné - 306,- Kč

- drobný majetek 114.073,-

- ostatní provozní náklady 101.349,- Kč

- montessori pomůcky 65.408,- Kč

- edukační programy (externisté na faktury) 362.175,- Kč

- náklady na mzdy 594.306,- Kč (z toho 12.042,- daň srážková)

Celkové výdaje 1.309.915,-


Dotace zažádány pro rok 2019

Podána žádost na Obec Krásná, dotace z obecního rozpočtu - částka 20 000,- Kč,

schváleno.

Podána žádost na Obec Raškovice, dotace z obecního rozpočtu pro rok 2019- částka

30 000,- Kč, schváleno.

Podána žádost na Obec Morávka, dotace z obecního rozpočtu pro rok 2019- částka

30 000,- Kč, zamítnuto.

Podána žádost na Obec Pražmo, dotace z obecního rozpočtu pro rok 2019- částka

10 000,- Kč, zamítnuto.

Podán projekt grantu Hyundai nadace OSF ve výši 22 000,-Kč s názvem Škola jako

inspirace pro celý život II. - vybavení školních dílen. úspěšně

4. Závěrem výhled do roku 2020

Podána žádost na Obec Krásná, dotace z obecního rozpočtu - částka 20 000,- Kč.

Podána žádost na Obec Raškovice, dotace z obecního rozpočtu pro rok 2020- částka

30 000,- Kč, schváleno.

Podána žádost na Obec Morávka, dotace z obecního rozpočtu pro rok 2020- částka

30 000,- Kč, zamítnuto.

Dokončit projekt z grantu Hyundai nadace OSF.

Příprava projektů z MŽP.

1) Úprava zahrady v přírodním stylu LK Jasánek, Krásná

Záměrem projektu je úprava venkovního areálu lesního klubu Jasánek v obci Krásná

č.p. 290, tak aby došlo k navýšení podnětů dětí dovybavením interaktivními a

edukačními prvky a prvky k intenzivnějšímu rozvoji EVVO, učením ve venkovním

prostředí.

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 466 650 Kč. Dotace 85% z celkových

způsobilých výdajů činí 396 652,50 Kč.

2) Úprava přírodní zahrady školní party JASAN, Frýdlant nad Ostravicí

Záměrem projektu je úprava venkovního areálu školy Jasan v Nové Vsi 414,

Frýdlant nad Ostravicí, tak, aby mohlo dojít intenzivnějšímu k rozvoji EVVO učením

ve venkovním prostředí.

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 372 100 Kč. Dotace 85% z celkových

způsobilých výdajů činí 316 285 Kč.


O letních prázdninách proběhnou dva turnusy týdenních letních táborů ve školce a jeden

turnus letního tábora ve škole.


Pro rozšíření Lesní školky Jasánek hledáme zázemí ve Frýdlantě nad Ostravicí, Nové Vsi,

Malenovicích a blízkém okolí.


Závěrem bychom rádi poděkovali všem dětem, rodičům, příznivcům, okolním obcím,

firmám a jednotlivcům za podporu, které se nám za uplynulý rok dostalo.