Výroční zpráva 2018

Spolek Rosteme s dětmi, z. s.

provozující

Lesní klub Jasánek

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018

Motto: Svými kořeny jsem spojen s Matkou Zemí,

všemi svými smysly objevuji svět,

naslouchám svému srdci,

učím se, rostu, tvořím tady a teď.

OBSAH:

1. Základní údaje

2. Naše činnosti v roce 2018

3. Bilance peněžních prostředků

4. Závěrem výhled do roku 2019

1. Základní údaje

Název organizace: Rosteme s dětmi z. s.

IČ: 05180163

Sídlo: č.p.124, 739 04 Krásná

Bankovní spojení: 2201021085 / 2010 (Fio banka)

Email: info@lkjasanek.cz

Internetové stránky: www.lkjasanek.cz

Facebookové stránky: www.facebook.com/lkjasanek/

Statutární orgán - výbor

Předseda Výboru: Ing. Michaela Černínová, Ph.D., č.p. 124, 739 04 Krásná

Místopředseda Výboru: PhDr. Lenka Kučerová, č.p. 565, 739 04 Raškovice

Člen Výboru - metodik: Ing. Vladimíra Nitrová, č.p. 228, 739 04 Raškovice

Člen Výboru - pokladník: Ing. Iva Knápková, č.p. 529, 739 04 Raškovice

Zaměstnanci DP/OSVČ:

Vladimíra Nitrová OSVČ

Renáta Adámková

Iva Knápková

Michaela Černínová

Lenka Kučerová

Josef Lekki OSVČ

Tereza Blažíková

Eliška Daňová

Igor Palarčík

Členové spolku:

Členové spolku jsou k 31.12.2018 z obce Krásná (3), Raškovice (4), Pražmo (4), Frýdlant

nad Ostravicí (2), Morávka (6), Smilovice (1), Janovice (1), Malenovice (1), Čeladná (1),

Dobrá (1), Frýdek-Místek (2), Ostrava (1) Jmenný seznamu členů spolku se řídí zákonem č.

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, není veřejný.

2. Naše činnosti v roce 2018

Provoz Lesního klubu Jasánek, v rámci mimoškolní aktivity dětí členů spolku předškolního

věku funguje 4 dny v týdnu (pondělí – čtvrtek) v zázemí Krásná 290.

Provoz školní party pesp. provoz mimoškolních aktivit dětí členů spolku školního věku funguje

v délce 4 dny v týdnu (pondělí – čtvrtek) v zázemí Malenovice – Na Borové 175.

Od listopadu byl zahájen provoz mimoškolních aktivit pro rodiče s dětmi, pro děti do tří let,

v pátky v zázemí Krásná 290.

Aktivity Lesního klubu byly prováděny především ve venkovních prostorách zahrady zázemí

a v blízkém okolí jednotlivých zázemí. Výletně se vyjíždělo autobusem na Visalaje. Začleněny

byly Montessori aktivity v centru Skřítek na Pražmě návštěva sauny TUTO

v Lubně, návštěva loutkového divadla v Českém Těšíně, výstup na Ondřejník nebo Prašivou

aj..

Blíže a podrobně o dění v lesním klubu jsou rodiče pravidelně informování emailem

v týdenních zprávách nebo komentovaných fotografiích.

Do měsíce června byly organizovány tvořivé dílny, pořádané jednou měsíčně ve spolupráci

s obecní knihovnou Raškovice, za podpory Nadačního fondu Hyundai.

Nadále jsme se členy asociace lesních mateřských škol.

O letních prázdninách opět proběhly dva turnusy týdenních letních táborů.

4. Bilance peněžních prostředků

Příjmy

Příjmy z členských příspěvků byly celkově ve výši 820 460,- Kč.

Darem od soukromých osob jsme obdrželi částku v celkové hodnotě 72 800,- Kč.

Dotace z obecních rozpočtů celkem ve výši 35 000,- Kč (účelové, lze využít např. na vybavení,

pomůcky, ne nájem nebo mzdy.)

Celkové příjmy ve výši 912 660,- Kč.

Výdaje

Provozní náklady:

- nájem a energie: 2 600,- Kč / měsíčně nájem Krásná, 1000,- Borová plus doplatek

na elektrickou energii, vodné a stočné celkem. 53 846,- Kč,

- administrativa (webhosting, pojistné, členství ALMŠ aj.) celkem 20330,- Kč,

- jízdné 1241,- Kč (autobusová doprava s dětmi),

- drobný majetek :stoly, vybavení, laminovačka, koberec aj. 32 823,- Kč,

- ostatní provozní náklady a papírenské zboží (výukové pomůcky, ostatní Montessori

pomůcky (24 256,-), knihy, bubny (12049,-), geometrická komoda( 3733,-),tonery, toaletní

papír, čisticí prostředky, semínka pro ptáčky, drobné kuchyňské vybavení, materiál

na tvořivé dílny, laminovací fólie, aj. ) 88 468,- Kč.

- Vratky plateb 2 920,-

Náklady na mzdy 706 031,- Kč, z toho srážková daň 7 417,- Kč

Celkové výdaje ve výši 902 739,- Kč

Dotace zažádány pro rok 2019

Podána žádost na Obec Krásná, dotace z obecního rozpočtu - částka 20 000,- Kč, schváleno.

Podána žádost na Obec Raškovice, dotace z obecního rozpočtu pro rok 2019- částka

30 000,- Kč, schváleno.

Podána žádost na Obec Morávka, dotace z obecního rozpočtu pro rok 2019- částka

30 000,- Kč, zamítnuto.

Podána žádost na Obec Pražmo, dotace z obecního rozpočtu pro rok 2019- částka

10 000,- Kč, zamítnuto.

Nadace Open Society Fund Praha – Tvořivé dílny – částka 23 000,- Kč ukončení 06/2018

6. Závěrem výhled pro rok 2019

Zajištění většího prostoru pro školní partu.

O letních prázdninách proběhnou dva turnusy týdenních letních táborů.