Výroční zpráva 2017

Spolek Rosteme s dětmi, z. s.

provozující

Lesní klub Jasánek

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

Motto: Svými kořeny jsem spojen s Matkou Zemí,

všemi svými smysly objevuji svět,

naslouchám svému srdci,

učím se, rostu, tvořím tady a teď.

OBSAH:

1. Základní údaje

2. Naše činnosti v roce 2017

3. Příprava na GDPR

4. Bilance peněžních prostředků

5. Závěrem výhled do roku 2018

1. Základní údaje

Název organizace: Rosteme s dětmi z. s.

IČ: 05180163

Sídlo: č.p.124, 739 04 Krásná

Bankovní spojení: 2201021085 / 2010 (Fio banka)

Email: info@lkjasanek.cz

Internetové stránky: www.lkjasanek.cz

Facebookové stránky: www.facebook.com/lkjasanek/

Statutární orgán:

Předseda Výboru: Ing. Michaela Černínová, Ph.D., č.p. 124, 739 04 Krásná

Místopředseda Výboru: PhDr. Lenka Kučerová, č.p. 565, 739 04 Raškovice

Člen Výboru - metodik: Ing. Vladimíra Nitrová, č.p. 228, 739 04 Raškovice

Člen Výboru - pokladník: Ing. Iva Knápková, č.p. 529, 739 04 Raškovice

Zaměstnanci DP/FA:

Vladimíra Nitrová do října/od listopadu FA

Renáta Adámková

Iva Knápková

Michaela Černínová

Lenka Kučerová

Josef Lekki FA

Členové spolku:

Členové spolku jsou k 31.12.2016 z obce Krásná (3), Raškovice (5), Pražmo (2), Frýdlant

nad Ostravicí (2), Morávka (2), Smilovice (1), Janovice (1), Vyšní Lhoty (1). Jmenný seznamu

členů spolku se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, není veřejný.

2. Naše činnosti v roce 2017

Od září se provoz Lesního klubu Jasánek, v rámci mimoškolní aktivity dětí členů spolku

předškolního věku rozšířil na 4 dny v týdnu (pondělí – čtvrtek), zároveň se rozšířil provoz

o mimoškolní aktivity dětí členů spolku školního věku v délce 4 dny v týdnu.

Aktivity Lesního klubu byly prováděny především ve venkovních prostorách zahrady zázemí

a v blízkém okolí Krásná 290, nebo Malenovice Borová 175. Výletně se vyjíždělo autobusem

na Visalaje. Začleněny byly Montessori aktivity v centru Skřítek na Pražmě a s přicházejícím

chladným počasím byla zařazena návštěva sauny TUTO v Lubně.

Blíže a podrobně o dění v lesním klubu jsou rodiče pravidelně informování emailem

v týdenních zprávách.

V lesním klubu si aktivně připomínáme tradice našich předků, a proto organizujeme tvořivé

dílny, na kterých se mohou setkávat babičky, maminky a děti. Dílny pořádáme jednou měsíčně

ve spolupráci s obecní knihovnou Raškovice.

Stali jsme se členy asociace lesních mateřských škol.

O letních prázdninách proběhly dva turnusy týdenních letních táborů.

4. Příprava na GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation), česky Obecné nařízení o ochraně osobních

údajů, je nová právní norma Evropské unie, která vstoupí v účinnost 25. května 2018.

GDPR zvyšuje ochranu osobních údajů občanů EU a zároveň ukládá nové povinnosti

správcům a zpracovatelům těchto údajů.

5. Bilance peněžních prostředků

Příjmy

Příjmy z členských příspěvků byly celkově ve výši 544 116,- Kč tj.včetně příspěvků na leden

2018, (bez příspěvků na rok 2018 celkově ve výši 481 516,- Kč).

Darem od soukromých osob jsme obdrželi částku v celkové hodnotě 17 000,- Kč plus vybavení

kuchyně kuchyňskými spotřebiči plus papírenské zboží v hodnotě 6 119,- Kč .

Dotace z obecních rozpočtů celkem ve výši 35 000,- Kč (účelové, lze využít např. na vybavení,

pomůcky, ne nájem, mzdy.)

Účelová dotace z nadačního fondu 23 000,- Kč k 31.12. nevyčerpáno v plné výši

Celkové příjmy ve výši 619 116,- Kč (bez materiálních darů).

Výdaje

Mimořádné náklady na pomůcky (převážně pro školní partu): 40 861,- Kč

Provozní náklady:

- 2 000,- Kč resp. (2 600,- Kč od září) / měsíčně nájem (včetně zálohy na energie) Krásná,

1000,- Borová od září, celkem. 33 839,- Kč, plus doplatek na elektrickou energii 5 753,- Kč,

plus doplatek na elektrickou energii předpokládáme ve výši cca 7 500,- Kč,

- brikety na topení 5 000,- Kč,

- administrativa (webhosting, pojistné, kopírování, školení první pomoci 3 600,-, členství

ALMŠ 3000,- Kč , aj.) celkem 12 662,- Kč,

- jízdné 1 350,- Kč (autobusová doprava s dětmi),

- ostatní provozní náklady (toaletní papír, čisticí prostředky, semínka pro ptáčky, drobné kuchyňské

vybavení, potraviny letní provoz, materiál na tvořivé dílny, podpalovač, laminovací

fólie, ostatní výukové pomůcky aj. ) 92 406,- Kč.

Majetek: Tiskárna 6 955,- Kč (z nadačního fondu)

Náklady na mzdy 359 513,- Kč (včetně prosinec 2016, bez prosinec 2017), srážková daň

3775,- Kč

Storno nebo vratka členských příspěvků 11 700,- Kč.

Celkové výdaje ve výši 573 814,- Kč (neobsahuje mzdu prosinec 2017, nedočerpán nadační

fond).

Dotace zažádány

Podána žádost na Obec Krásná, dotace z obecního rozpočtu - částka 15 000,- Kč, schváleno.

Podána žádost na Obec Raškovice, dotace z obecního rozpočtu pro rok 2018- částka

20 000,- Kč, schváleno.

Podpora komunit Plzeňského Prazdroje, a. s. neúspěšně.

Nadace Open Society Fund Praha.- ekologické centrum LK - neúspěšně.

Nadace Open Society Fund Praha – Tvořivé dílny – částka 23 000,- Kč ukončení 06/2018

6. Závěrem výhled pro rok 2018

Nalezení prostoru vhodného pro umístění školky i školní party na jednom místě.

O letních prázdninách proběhnou dva turnusy týdenních letních táborů.