O nás

Spolek Rosteme s dětmi, z. s. vznikl v roce 2016 v beskydských horách. Spojuje nás láska k přírodě, k dětem, úcta k životu našich předků a jejich tradicím. Postupně se rozrůstáme jako strom:

  • Mini Jasánek - skupina dětí mladších 3 let v doprovodu rodičů v obci Krásná v Jestřábím údolí

  • Jasánek - parta dětí ve věku 3 - 6 let v obci Krásná v Jestřábím údolí

  • Jasněnka - parta dětí ve věku 3 - 6 let v obci Malenovice-Borová

  • Jasan - parta dětí v domácím vzdělávání, od 1. do 9. třídy v obci Pržno

  • Nasaji - inspirační, tvořivé a výzkumné centrum

Máte-li zájem se s námi seznámit, kontaktujte nás na info@lkjasanek.cz

Čtyři pilíře spolku Rosteme s dětmi, z. s.

  1. Příroda – les, louka, potok, řeka aj. – přirozené prostředí, ve kterém je harmonie, řád, rytmus, nepřeberné množství podnětů, pocit svobody a vědomí celku. Dokonalé prostředí dávající našim dětem vše, co potřebují. V přírodě děti čelí výzvám, přirozeně poznávají své dovednosti a schopnosti, zažívají vlastní zkušenosti a prožitky. Vzniká tak mezi nimi a přírodou vztah, pouto a s ním související láska k přírodě a potřeba ji chránit.

  2. Postoj dospělých v týmu – tým dospělých, kteří jsou rádi s dětmi, jsou otevření objevovat, učit se a žasnout. Vytvářejí dětem bezpečné prostředí pro svobodné objevování se zodpovědností. Dospělí, kteří děti aktivně provázejí, chtějí růst. Jsou si vědomi, že právě děti jim dávají příležitost být vědomějšími a láskyplnějšími bytostmi. Snaží se naplňovat přístup „hlava, srdce, ruka“, tj. být integrovanou osobností, kdy jednání (činy a slova) jsou v souladu s jeho pocity a myšlenkami.

  3. Podpora rodičů - pro vytvoření harmonického prostředí pro děti je ideální soulad hodnot a priorit mezi prostředím doma a ve spolku. Rodiče, stejně jako členové týmu, rostou se svými dětmi a spojuje je stejný cíl. Všichni se učíme nenásilné, citlivé a podporující komunikaci, snažíme se vidět rozdíly mezi námi ne jako problém, nýbrž jako inspiraci či impuls k zamyšlení či sebereflexi. Nejsou chyby, jen vývoj.

  4. Plán dítěte aneb za společným cílem - všichni dospělí (tým a rodiče) věří, že každý z nás v sobě nese svůj životní plán (své poslání, svůj dar, žije svůj osobní příběh) a tedy má v sobě všechny dispozice k tomu jej uskutečnit, naplnit. Úkolem dospělých je být zvídavý pozorovatel a s každým dítětem individuálně tento životní plán hledat a vytvářet podmínky pro jeho objevování a uskutečňování. Neboť ten, kdo žije svůj osobní příběh, žije šťastný a naplněný život.