O nás

Lesní klub Jasánek vznikl v roce 2016 v beskydských horách. Spojuje nás láska k přírodě, k dětem, úcta k životu našich předků a jejich tradicím. Postupně se rozrůstáme všemi směry. Náš lesní klub tvoří:

  • Jasáneček - skupina dětí mladších 3 let v doprovodu rodičů v obci Krásná v Jestřábím údolí

  • Jasánek - školková parta dětí ve věku 3 - 6 let v obci Krásná v Jestřábím údolí

  • Jasněnka - školková parta dětí ve věku 3 - 6 let v obci Malenovice-Borová

  • Jasan - školní parta dětí prvního stupně ZŠ v obci Nová Ves u Frýdlantu n. Ostravicí

  • Nasaji - inspirační, tvořivé a výzkumné centrum

Máte-li zájem se s námi seznámit, kontaktujte nás na info@lkjasanek.cz

Čtyři pilíře lesního klubu Jasánek

  1. Příroda – les, louka, potok, řeka aj. – přirozené prostředí, ve kterém je harmonie, řád, rytmus, nepřeberné množství podnětů, pocit svobody a vědomí celku. Dokonalé prostředí dávající našim dětem vše, co ve svém (před)školním věku potřebují. V přírodě děti přirozeně poznávají své dovednosti a schopnosti, v přírodě zažívají vlastní zkušenosti a prožitky. Vzniká tak mezi nimi a přírodou vztah, pouto a s ním související láska k přírodě a potřeba ji chránit.

  2. Postoj dospělých v týmu Jasánku – tým dospělých, kteří jsou rádi s dětmi, jsou otevření objevovat, učit se a žasnout. V týmu je každým členem vědomě podporována vzájemná úcta, uznání, důvěra a rovnost. Snažíme se naplňovat přístup „hlava, srdce, ruka v souladu“:

hlava – sbírám vědění ze zkušeností našich předků, jsem otevřen nápadům, inspiracím a novým myšlenkám,

srdce – s otevřeným srdcem vstupuji do přírody a do interakcí s ostatními lidmi, ptám se svého srdce: „Mé srdce, přišla ke mně tato myšlenka, tento nápad. Mám tvé svolení jej uskutečnit?“

ruka – souhlasí-li mé srdce, vědomě konám.

  1. Podpora rodičů - pro vytvoření harmonického prostředí pro děti je ideální soulad mezi prostředím doma a v lesním klubu. Lesní klub Jasánek chce jít cestou aktivní komunikace s rodiči. Jsme pro oboustrannou živoucí výměnu zkušeností, doporučení a nápadů. Nabízíme návštěvy lesního klubu, rozhovory s pedagogy, pravidelná setkávání. Rodiče, stejně jako členové týmu Jasánku, rostou se svými dětmi a spojuje je stejný cíl.

  2. Plán dítěte aneb za společným cílem - všichni dospělí (Jasánkův tým a rodiče) věří, že každý v sobě nese svůj životní plán (své poslání, svůj dar, svůj osobní příběh) a tedy má v sobě všechny dispozice k tomu jej uskutečnit, naplnit. Úkolem dospělých v lesním klubu Jasánek je být zvídavý, otevřený a s každým dítětem individuálně tento životní plán hledat a vytvářet podmínky pro jeho objevování. Neboť ten, kdo žije svůj osobní příběh, žije šťastný a naplněný život.

Pozn.: Onen plán může být něco velkého, nebo také něco docela malinkatého, prostého. A právě toto hledání je úžasnou výzvou pro všechny malé i velké alchymisty...