Hudba a zpěv v Nasaji

Hudební a pěvecké kroužky v Nasaji

Muzikohrátky pro školáky

Hravá a podnětná podoba hudebního vzdělávání a seznámení se s okouzlujícím světem hudby - pro děti od 6 let

HLASpohybu

Hlasová dílna pro dospělé, Voice in Movement Integration Method

Kontakt pro dotazy a přihlášky ke kurzům:

info@lkjasanek.cz, předmět zprávy Nasaji

Muzikohrátky pro školáky

Hravá a podnětná podoba hudebního vzdělávání a seznámení se s okouzlujícím světem hudby.

Lektorka: Vlaďka Gavlasová

PONDĚLÍ - sudé týdny

skupina dětí 6 - 7 let: 13.30 - 14.15 h

skupina dětí od 8 let: 14.15 - 15.00 h

Termíny: 3.2., 17.2., 2.3., 16.3., 30.3., 27.4., 11.5., 25.5.

Cena: Kč 880,-- za 8 lekcí, lekce je 45 minut

V ceně je zapůjčení hudebních nástrojů, bubínky, etno nástroje.

Náplň kurzu:

 • Seznámení se s různými etnickými, muzikoterapeutickými a klasickými nástroji a hra na ně.
 • Společný i individuální zpěv, zkoumání možností našeho hlasového projevu.
 • Společná rytmizace, skupinové bubnování na africké bubínky či šamanské bubny, práce s perkusemi, boomwhackery atd.
 • Propojení zpěvu s pohybem a rytmikou při rytmicko pohybových cvičeních a v písních.
 • Body music.
 • Naslouchání hudebnímu projevu druhých.
 • Vnímání hudby a zpěvu ve vlastním těle a její vyjádření pohybem, či pastelkou.
 • Umění zklidnit se a odpočívat při hudební relaxaci.

HLASpohybu

Hlasová dílna pro dospělé, Voice in Movement Integration Method

Lektorka: Vlaďka Gavlasová

PONDĚLÍ - sudé týdny v 17.30 - 19.30 h

otevřená skupina maximálně 10 osob, 1 setkání (120 minut) Kč 150,-- (permanentka 8 setkání 8 x Kč 120,--)

Termíny - pondělky: 3.2., 17.2., 2.3., 16.3., 30.3., 27.4., 11.5., 25.5.

Pro přihlášení prosím volejte nejpozději do neděle 19 hodin na číslo: 730 815 782.

O kurzu:

Otevřít svůj hlas je jako otevřít dveře své duši.

 • Budeme zpívat a budeme naslouchat.
 • Necháme naše hlasy, ať nás léčí, povzbudí, nabijí nás novou energií či uvolní a zklidní.
 • Propojíme hlas s pohybem a budeme plynout na vlně harmonie.
 • Ztišíme se do jemného zvučení nebo otevřeme hlas v plné síle.
 • Díky hlasu, dechu a pohybu si dovolíme poznávat sebe i druhé "jinak".
 • Hlasové techniky, Léčení, Tvořivost, Hravost, Spontaneita, Autenticita, Hlasová a pohybová improvizace.

Více o lektorce:

Mgr. Vlaďka Gavlasová vystudovala Sociální práci a sociální politiku na FFUK v Praze. Blízký vztah k hudbě a tanci ji dovedl ke studiu Hudební a pohybové výchovy na Fachhoschule v Regensburgu. Absolvovala výcvik Celostní muzikoterapie I. u PaeDr. Lubomíra Holzera. Od roku 2016 je studentkou izraelské lektorky Smadar Emor a Reny Milgrom (CZ). V roce 2018 vstoupila do mezinárodního výcviku BodyVoice, který propojuje práci zmíněných lektorek. Používané techniky vychází z metody Voice in Movement Integration a ze somatických systémů.

Vlaďka pracuje jako lektorka hudebně pohybových prožitkových programů a jako muzikoterapeutka.

Třetí rok spolupracuje s Vlaďkou Nitrovou v projektu Hlaspohybu, který propojuje pohyb těla s hlasovými technikami. Další informace na www.hlaspohybu.cz.