Nasaji

Nasaji - svobodný prostor pro společné a vzájemné INSPIRACE, TVOŘENÍ a POZNÁNÍ pro malé i velké, dříve i později narozené, děti, ženy i muže.

Centrum Nasaji: Nová Ves 414, v prostorách školní party Jasan

Kontakt pro dotazy a přihlášky ke kurzům:

info@lkjasanek.cz, předmět zprávy Nasaji

Vlaďka Nitrová, Tel. 774 918 936

Kurzy pro šk. rok 2019/2020 - druhé pololetí

pro děti od 6 let:

  • Muzikohrátky pro školáky - poslední volná místa
  • Výtvarka s Míšou pro děti 6 - 7 let - poslední volná místa
  • Výtvarka s Míšou pro děti od 8 let - poslední volná místa
  • Kulička- Ateliér pohybu pro děti - kurz je naplněn
  • Angličtina s Verčou - hravá angličtina pro děti - poslední volná místa

pro dospělé:

  • HLASpohybu - hlasová dílna pro dospělé
  • PohybART - pohyb a tělo, somatické techniky
  • Kurzy šití s Monikou Havelkovou

Muzikohrátky pro školáky

HLASpohybu pro dospělé

Výtvarka s Míšou

Kurzy šití pro dospělé

Kulička pro děti

PohybART pro dospělé

Angličtina pro děti hravě

INSPIRACE

Inspirujeme se navzájem tím, jak a čím žijeme.

Inspirace z přírody

Inspirace z tradic a života našich předků

Inspirace ze sebe sama

TVOŘIVOST

Rukodělné tvoření

Dílna a šikovnost

Výtvarné techniky

Tanec a pohyb

Divadlo a drama

Hudba a zpěv

POZNÁNÍ

Badatelské NASAji

Přírodověda

Ekologie

Pokusy a hypotézy

Výzkum a objevy

Poznání a úžas