Nasaji

Nasaji - svobodný prostor pro společné a vzájemné INSPIRACE, TVOŘENÍ a POZNÁNÍ pro malé i velké, dříve i později narozené, děti, ženy i muže.

Centrum Nasaji: Nová Ves 414, v prostorách školní party Jasan

Kontakt pro dotazy a přihlášky ke kurzům:

info@lkjasanek.cz, předmět zprávy Nasaji

Vlaďka Nitrová, Tel. 774 918 936


Muzikohrátky pro školáky

HLASpohybu pro dospělé

Výtvarka s Míšou

Kurzy šití pro dospělé

Kulička pro děti

PohybART pro dospělé

Angličtina pro děti hravě

INSPIRACE

Inspirujeme se navzájem tím, jak a čím žijeme.

Inspirace z přírody

Inspirace z tradic a života našich předků

Inspirace ze sebe sama

TVOŘIVOST

Rukodělné tvoření

Dílna a šikovnost

Výtvarné techniky

Tanec a pohyb

Divadlo a drama

Hudba a zpěv

POZNÁNÍ

Badatelské NASAji

Přírodověda

Ekologie

Pokusy a hypotézy

Výzkum a objevy

Poznání a úžas