Nasaji

Nasaji - svobodný prostor pro společné a vzájemné INSPIRACE, TVOŘENÍ a POZNÁNÍ.

Centrum Nasaji provozuje spolek Rosteme s dětmi. Od září 2019 nabízíme rozmanité programy pro malé i velké, dříve i později narozené, děti, ženy i muže. Naším cílem je tvořit, poznávat a vzájemně se obohacovat svým umem a zkušenostmi. Jste zváni!

KDE Nasaji: Nová Ves 414, v prostorách školy Jasan

INSPIRACE

Inspirujeme se navzájem tím, jak a čím žijeme.

Inspirace z přírody

Inspirace z tradic a života našich předků

Inspirace ze sebe sama

TVOŘIVOST

Rukodělné tvoření

Dílna a šikovnost

Výtvarné techniky

Tanec a pohyb

Divadlo a drama

Hudba a zpěv

POZNÁNÍ

Badatelské NASAji

Přírodověda

Ekologie

Pokusy a hypotézy

Výzkum a objevy

Poznání a úžas