PODPORUJÍ NÁS / PODPOŘILI NÁS

PRAVIDELNĚ NÁS PODPORUJÍ v rámci dotatačních programů z obecních rozpočtů

PODPORA FORMOU DARU

Chystáme se k realizaci

1) Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti. V zázemí Krásná 290.

2) Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí. V zázemí Nová Ves 414.

Tyto projekty jsou spolufinancovány Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.