Jasněnka

Jak funguje naše školková parta:

  • Dětem nabízíme program od 8:00 do 16:30, 4 dny v týdnu - pondělí, úterý, středa, čtvrtek.

  • Začátek a konec školního roku je shodný s běžným školním rokem. LK Jasněnka nezajišťuje provoz v době školních prázdnin a státních svátků. V případě zájmu a po dohodě se zákonnými zástupci je možné nabídnout provoz LK i v červenci

  • Dle domluvy s dětmi a rodiči pořádáme také výpravy na hory, přírodně a kulturně zajímavá místa v blízkém okolí zázemí v Malenovicích.

  • Základ pedagogické koncepce je položen na principech lesní pedagogiky. Dlouhodobou vizí našeho lesního klubu je zajistit návaznost a propojení dětí od narození do školního věku a uskutečnit tak projekt Škola pro mě.

  • Zázemím pro náš lesní klub je místnost při nemovitosti v Malenovicích u kostelíka na Borové, 650 m od autobusové zastávky Malenovice, Borová

  • Náklady - jeden z rodičů dítěte se stává členem spolku Rosteme s dětmi, z. s. Platbou jsou členské příspěvky, které činí 5 300,- Kč/měsíc při docházce 4 dny v týdnu, 4 000,- Kč/měsíc při docházce 3 dny v týdnu, 3 000,- Kč/měsíc při docházce 2 dny v týdnu a 2 000,- Kč/měsíc při docházce 1 den v týdnu. Další výdaje (cestovné, vstupy aj.) jsou konzultovány s rodiči.

  • Předškoláci jsou v domácím vzdělávání a rodiče jsou zodpovědni za vzdělávání svého dítěte.