Jasněnka pro děti od 3 do 6 let

Lesní klub Jasněnka otevřel svá vrátka pro děti od 3 do 6 let v září roku 2021. Prozatimní zázemí má klub v Malenovicích a v průběhu roku 2022 se bude stěhovat do stálého zázemí v Pržně. Preferujeme věkově smíšené skupiny. Maximální kapacita školky na jeden den je 15 dětí. Celý den děti doprovází 2 průvodci. Žijeme s dětmi tady a teď, učíme se v nádherném prostředí beskydských hor respektu, lásce a úctě ke všemu živému.

Jak funguje naše školková parta:

 • Dětem nabízíme program od 8:00 do 16:30, 4 dny v týdnu - pondělí, úterý, středa, čtvrtek.

 • Začátek a konec školního roku je shodný s běžným školním rokem. LK Jasněnka nezajišťuje provoz v době školních prázdnin a státních svátků. V případě zájmu a po dohodě se zákonnými zástupci je možné nabídnout provoz LK i v červenci.

 • Dle domluvy s dětmi a rodiči pořádáme také výpravy na hory, přírodně a kulturně zajímavá místa v blízkém okolí zázemí v Malenovicích.

 • Základ pedagogické koncepce je položen na principech lesní pedagogiky. Dlouhodobou vizí našeho lesního klubu je zajistit návaznost a propojení dětí od narození do školního věku a uskutečnit tak projekt Škola pro mě.

 • Zázemím pro náš lesní klub je místnost při nemovitosti v Malenovicích u kostelíka na Borové, 650 m od autobusové zastávky Malenovice, Borová.

 • Náklady - jeden z rodičů dítěte se stává členem spolku Rosteme s dětmi, z. s. Platbou jsou členské příspěvky, které činí 5 300,- Kč/měsíc při docházce 4 dny v týdnu, 4 000,- Kč/měsíc při docházce 3 dny v týdnu, 3 000,- Kč/měsíc při docházce 2 dny v týdnu a 2 000,- Kč/měsíc při docházce 1 den v týdnu. Další výdaje (cestovné, vstupy aj.) jsou konzultovány s rodiči.

 • Předškoláci jsou v domácím vzdělávání a rodiče jsou zodpovědni za vzdělávání svého dítěte.

Co je lesní klub?

 • Lesní klub je alternativou předškolního a školního vzdělávání dětí, kdy děti tráví čas přirozeným způsobem - venku, v přírodě.

 • Příroda dětem nabízí ohromné množství podnětů, rozvíjí jejich smysly, hrubou i jemnou motoriku, tělesnou zdatnost, kreativitu, samostatnost.

 • Děti mají přímý kontakt se zemí, pozorují a jsou plně součástí proměn přírody ve čtyřech ročních obdobích, objevují a učí se vlastním prožitkem.

 • Prostřednictvím volných her a aktivit, které si děti samy vybírají, děti poznávají své vlastní hranice a učí se respektovat hranice druhých, rozvíjí svou schopnost komunikovat, domluvit se a být součástí týmu.

 • V lesním klubu je na všechno dost času, děti nejsou pod tlakem.

 • Děti přirozeně posilují svůj imunitní systém, jsou otužilé, zvyklé na nepohodu.

 • Dítě a průvodce v lesním klubu jsou v rovnosti, vzájemně se obohacují, inspirují, učí se jeden od druhého, spolutvoří.

Více o lesních klubech na stránkách Asociace lesních MŠ zde: http://www.lesnims.cz/

Nabízíme:

 • menší skupinu dětí doprovázenou více průvodci (max. 8 dětí na jednoho průvodce)

 • individuální a respektující přístup k dětem i rodičům

 • udržování blízkého vztahu a aktivní zapojení rodičů

 • dostatek příležitostí k volnému pohybu dětí a jejich pobytu v přírodě

 • poznávání přírody a přírodních věd celkově

Další informace o pedagogickém přístupu a metodách najdete v sekci Pedagogická koncepce.