Pedagogická koncepce

V našem lesním klubu se prolínají různé pedagogické přístupy, nicméně vycházíme zejména ze způsobu života našich předků, kteří žili v souladu s přírodou, a z myšlenek M. Montessori a J. A. Komenského. Jsme též inspirováni dalšími směry jako např. ekosofie, woodcraft (E. T. Seton), norský friluftsliv aj. a neustále se dále vzděláváme.

Matka příroda

S dětmi trávíme co nejvíce času venku, v přírodě. V přírodě zažíváme klid, harmonii, vědomí celku, učíme se úctě k životu, chápat souvislosti a vnímat Matku Zemi jako celistvou bytost, kterou je potřeba chránit. Pozorujeme a zažíváme proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích.

Pohyb a tvoření

Bytí venku prospívá našemu tělu, které je otužilé, obratné, zdatné, silné a sebejisté v různých typech terénu. Příroda nás inspiruje ke tvoření a hrám, rozvíjí naši fantazii a kreativitu na všech úrovních (hrubá a jemná motorika).

Prožitkové učení

Zkoumáme všemi svými smysly (smyslová výchova), žasneme, objevujeme, experimentujeme, spontánně si hrajeme a učíme se o světě. Nacházíme své vlastní hranice a získáváme tak vlastní zkušenosti, které jsou nepřenositelné.

„Dítě je objevitel. Je to nádherná amorfní bytost hledající pro sebe ten správný tvar.“ (M. Montessori, The Secret of Childhood).

Kontinuita a rytmus

Vše je rytmus, vše se neustále proměňuje. Vnímáme tyto změny v přírodě, u sebe, v našich životech. Máme přímý kontakt se zemí – pěstujeme vlastní bylinky a zeleninu. Zdravě si vaříme a zdravě jíme. Hospodaříme a staráme se o zásobu dřeva na topení. Povídáme si příběhy, čteme, hrajeme divadlo, vyrábíme vlastní hračky a nástroje aj. - Navazujeme na život našich předků, jednoduchost, skromnost jejich žití, jejich dovednosti a um. Připomínáme si oslavy svátků a tématicky tvoříme. Mezigeneračně propojujeme.

Rovnost a respekt

Všichni (dospělí, děti) jsou v rovnosti, respektují druhého a jsou respektováni, vzájemně si naslouchají. Jsme inspirováni knihami Vychováváme děti a rosteme s nimi (Naomi Aldort), Respektovat a být respektován (manželé Kopřivovi), Najděte si svého marťana (Marek Herman), Nenásilná komunikace (Marshall B. Rosenberg). Máme jasná pravidla – chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se chovali k tobě.

Sám i ve skupině

Menší kolektiv dětí a věkově smíšené skupiny jsou výhodou - děti se navzájem motivují, učí, vysvětlují, pomáhají si, snaží se domluvit a řešit problémy. Děti nacházejí své místo a svou roli v partě, učí se rozhodovat se samy za sebe, např. zda si hrát s ostatními, nebo být sám. Učí se samostatnosti („Pomoz mi, abych to zvládl sám.“), sebedůvěře a zodpovědnosti za svá rozhodnutí.

Připravené prostředí a připravený pedagog (M. Montessori)

Připravené prostředí je prostor s jasnými hranicemi a pravidly, prostor bezpečný (ve všech významech tohoto slova), uvnitř kterého se dítě svobodně projevuje, objevuje, učí, hraje si. Je-li tento prostor takový, dítě svou přirozenou touhou poznávat a objevovat přichází s vlastními náměty ke svému růstu a poznání.

Připravený pedagog vytváří svou přítomností, svým jasným postojem a vědomým chováním prostor lásky a důvěrychráněný a podporovaný prostor, ve kterém se děti mohou svobodně projevovat, objevovat a stát samy sebou. Pedagog pozoruje děti a citlivě reaguje na jejich podněty a potřeby – vždy se nechává vést dítětem, pozoruje jej a přizpůsobuje prostředí. Je tak trochu alchymistou. Ideálně je člověkem otevřeným, soucitným, trpělivým, klidným, vyrovnaným, šťastným a s touhou stále se učit. Montessori pedagog nikdy vědomě nehodnotí, nesrovnává děti, netrestá, nechválí ani neopravuje.

„Věřím, že práce vzdělavatele spočívá především v ochraně sil a jejich směřování, tak aniž bychom je rušili v jejich expanzi, a přivedení člověka do kontaktu s duchem, který je v něm a který by měl působit skrze něj.“ M. Montessori, The Advanced Montessori Method

Další prvky z montessori pedagogiky – dítě a pohyb, smyslová výchova, praktický život, období zvýšené vnímavosti.

Intuitivní pedagogika

Klíčová je zde osobnost pedagoga. Intuitivní pedagog je vždy připraven - vědomě nekonat, či vědomě konat. Je to člověk, který je rád s dětmi a současně je ochoten nastoupit na svou osobní cestu sebepoznání. Tato cesta je s dětmi velmi intenzivní, plná každodenních, malých i velkých výzev a v podstatě nikdy nekončí. Tak to je – rosteme s dětmi.

Další aktivity

Další aktivity jsou zařazovány do průběhu dne v LK (dle zájmu dětí a ročního období) :

Dramatická výchova, muzicírování (rytmus, hra na tělo, hra na bubny a další rytmické hudební nástroje, koncovky aj.), zpívánky, tanečně-pohybové hry, výtvarné tvoření, míčové a sportovní hry, dětská jóga, vaření, angličtina.