Návštěva lesního klubu

Rádi byste se přišli podívat do lesního klubu Jasánek a zkusili si u nás se svým dítětem dopoledne či celý den? Budeme rádi. Napište prosím na: info@lkjasanek.cz, najdeme společný termín a budeme se těšit se na viděnou :-).

Návštěva v Jasánku aneb seznamme se :-)

Cena za 1 dospělého a max. 2 děti je stanovena na 350,- za celý den. V ceně je i občerstvení. Částky jsou splatné hotově před zahájením programu průvodci. Aby byl Den s Jasánkem pro rodinu co nejpřínosnější, doporučujeme co největší zapojení rodiče a dítěte do chodu dne – účast na ranním kruhu, zapojení se do aktivit, společný oběd, apod.

Rodič je zodpovědný za své dítě po celou dobu návštěvy.

Organizace dne

8:00 – 8:30 příchod

8:00 – 9:00 volná hra na zahradě

9:00 – 9:30 ranní přivítání, tematické povídání, zpívání, hra, seznámení s plánem dne

9:30 – 12:00 dopolední program v přírodě (výprava do lesa, k potoku aj.), dopolední svačinka cca v 9:30 h

12:00 – 12:45 oběd

12:45 – 13:15 předávání dětí, které odcházejí po obědě

12:45 – 13:30 odpočinek po obědě (zpěv, relaxace, čtení příběhů a pohádek)

13:30 – 16:30 tematické tvoření, volná hra na zahradě, aj. )

15:00 - odpolední svačinka

15:30 - 16.30 vyzvedávání dětí, reflexe s rodiči

Časy jednotlivých činností jsou orientační a mohou být upravovány podle aktuálního programu.

V případě výletu nebo jakékoli jiné změny programu budou rodiče včas informováni.