Věk 3 - 6 let očima Marie Montessori

Dítě je tvůrcem sebe sama. Ačkoliv se vyvíjí v kontaktu s prostředím, z něhož čerpá podněty a ovlivňují ho lidé v blízkém okolí, přesto pouze ono samo určuje, které podněty, jakým způsobem a kdy ovlivní jeho jednání.

Souzníme s myšlenkami a přístupy Marie Montessori a snažíme se je aplikovat v naší školkové partě. Trocha informací:

Základní potřeby a tendence dítěte od 3 do 6 let dle Marie Montessori

  • vědomá absorbující mysl – období vědomé tvorby, „vytvořené“ schopnosti se rozvíjejí, zpřesňují, dítě vědomě myslí a pamatuje si

  • ruka je nástrojem ducha - pomocí práce rukou dítě dostává do svalové paměti dovednosti, které dříve absorbovalo

  • dětem je v tomto období vlastní láska k řádu, láska k práci

  • hluboké spontánní soustředění

  • podporující jsou věkově smíšené skupiny

  • schopnost volit si vlastní činnost, volit si s kým chci být

  • samostatnost, nezávislost

  • potřeba dospělého jako průvodce

  • radost v očích