Jasánek pro děti od 3 do 6 let

Počátek školkové party JASÁNEK je úzce spojen se vznikem LK Jasánek a spolkem Rosteme s dětmi, z. s. Vše začalo na jaře roku 2016 a hned v září toho roku se otevřela Jasánkova vrátka prima dětem od 3 do 6 let. Preferujeme věkově smíšené skupiny. Maximální kapacita školky na jeden den je 16 dětí. Celý den děti doprovází 2 průvodci. Žijeme s dětmi tady a teď, učíme se v nádherném prostředí beskydských hor respektu, lásce a úctě ke všemu živému.

Jak funguje naše školková parta:

 • Dětem nabízíme program od 8 - 16.30 h 4 dny v týdnu - pondělí, úterý, středa, čtvrtek.

 • Začátek a konec školního roku je shodný s běžným školním rokem. LK Jasánek nezajišťuje provoz v době školních prázdnin a státních svátků. V průběhu letních prázdnin nabízí LK Jasánek červencový provoz.

 • Dle domluvy s dětmi a rodiči pořádáme také výpravy na hory, přírodně a kulturně zajímavá místa v blízkém okolí Jestřábího údolí.

 • Základ pedagogické koncepce je položen na principech lesní pedagogiky. Dlouhodobou vizí našeho lesního klubu je zajistit návaznost a propojení dětí od narození do školního věku a uskutečnit tak projekt Škola pro mě.

 • Místo - zázemím je chata č. p. 290 v Krásné v Jestřábím údolí. Chata je celoročně dostupná autem, autobusem, pěšky i na kole.

 • Náklady - jeden z rodičů dítěte se stává členem spolku Rosteme s dětmi, z. s. Platbou jsou členské příspěvky, které činí 4100,- Kč/měsíc při docházce 4 dny v týdnu, 3500,- Kč/měsíc při docházce 3 dny v týdnu, příp. 2600,- Kč/měsíc při docházce 2 dny v týdnu. Další výdaje (cestovné, vstupy aj.) jsou konzultovány s rodiči.

 • Předškoláci jsou v domácím vzdělávání a rodiče jsou zodpovědni za vzdělávání svého dítěte.

Co je lesní klub?

Lesní klub je alternativou předškolního a školního vzdělávání dětí, kdy děti tráví čas přirozeným způsobem - venku, v přírodě.

Příroda dětem nabízí ohromné množství podnětů, rozvíjí jejich smysly, hrubou i jemnou motoriku, tělesnou zdatnost, kreativitu, samostatnost.

Děti mají přímý kontakt se zemí, pozorují a jsou plně součástí proměn přírody ve čtyřech ročních obdobích, objevují a učí se vlastním prožitkem.

Prostřednictvím volných her a aktivit, které si děti samy vybírají, děti poznávají své vlastní hranice a učí se respektovat hranice druhých, rozvíjí svou schopnost komunikovat, domluvit se a být součástí týmu.

V lesním klubu je na všechno dost času, děti nejsou pod tlakem.

Děti přirozeně posilují svůj imunitní systém, jsou otužilé, zvyklé na nepohodu.

Dítě a průvodce v lesním klubu jsou v rovnosti, vzájemně se obohacují, inspirují, učí se jeden od druhého, spolutvoří.

Více o lesních klubech na stránkách Asociace lesních MŠ zde: http://www.lesnims.cz/


Proč Jasánek?

Lesní klub Jasánek pro děti ve věku od 3 do 6 let nabízí výchovně vzdělávací program pro děti, které mají chuť trávit většinu času v kreativním přírodním prostředí.

Nabízíme

 • menší skupinu dětí doprovázenou více průvodci (max. 8 dětí na jednoho průvodce)

 • individuální a respektující přístup k dětem i rodičům

 • pedagogické principy s prvky Montessori filozofie

 • udržování blízkého vztahu a aktivní zapojení rodičů

 • dostatek příležitostí k volnému pohybu dětí a jejich pobytu v přírodě

 • poznávání přírody a přírodních věd celkově

Další informace o pedagogickém přístupu a metodách najdete v sekci Pedagogická koncepce.