Větev starších ve školní partě

Jsme s vašimi dětmi rádi, objevujeme společně, žasneme, tvoříme a inspirujeme se navzájem.

Marcela a Petr Zajícovi

komunikuje a odpovídá na všechny vaše dotazy s úsměvem

Oba prožili dětství v lesích Lubna a Bystrého. Vítr je na pár let odfoukl do Olomouce, aby zjistili, že jejich “doma” je v Beskydech. Dnes žijí se svými třemi dětmi na Pražmě. S Jasánkem jsou spojeni od jeho prvopočátků a nyní se starají o organizační a technický chod Jasanu.

Mgr. Dagmar Vlčková

provází děti prvního trojročí

Praxe: 2 roky redaktorka v lifestylovém časopise Ostrava Life, 2 roky konzultant a tester v IT firmě, kurz Montessori pedagogika 6 - 12 let u Zuzany Bereniky Prémy a v neposlední řadě 10 let výchovy vlastních dětí v duchu montessori pedagogiky.

MgA. Kateřina Fojtíková


asistuje při provázení prvním trojročím, učí angličtinu, vede dramku


Co je to být a tvořit s dětmi poznávala nejprve jako divadelnice mj. na pobytech pro děti z dětských domovů, při vedení dramatických kroužků pro děti z uprchlického tábora, S.O.S. vesničky, školního klubu, na táborech, při preventivních a seberozvojových programech pro mladistvé.

Zkušenosti s dětmi i dospělými v náročných životních situacích a vlastní touha po léčení, sebepoznání a svobodě ji dovedly k výcviku dramaterapie s arteterapeutickým přesahem (Asociace dramaterapeutů ČR a Institute of Developmental Transformations, USA), základnímu výcviku terapie vztahového a vývojového traumatu (NARM Institute, USA), výcviku kraniosakrální osteopatie a biodynamiky (Česká asociace kraniosakrální terapie a Institute of Craniosacral Balancing, CHE) a kratších kurzů na tělo orientovaných terapií, transparentní komunikace i intuitivní pedagogiky a neformálního vzdělávání.

Věnuje se individuálním terapiím a seberozvojovým programům pro dospělé (www.vesvemzivlu.cz), nasbírala také první zkušenosti s terapiemi pro děti (s PAS a s mladistvými uživateli návykových látek).

Je ráda, že v Jasanu může s dětmi objevovat další možnosti autentického a obohacujícího soubytí a tvoření, zkoumání sebe, světa, vztahů i podmínek, které nás v tom podporují.


Ing. Vladimíra Nitrová

je a učí se s dětmi druhého trojročí ve školní partě Jasan, učí anglický jazyk, tvoří v centru Nasaji

Baví mě s dětmi být, učit se o světě, ptát se a žasnout. Děti mi dávají příležitost být láskyplnější, trpělivější a otevřenější bytostí.

Praxe: 10 let v turistickém oddílu Práčata, 3 roky učitelka AJ na SŠ, 5 let praxe v U.S. softwarové firmě, CAE a státní zkouška z AJ, 4 roky průvodce dětí 3 - 6 let v lesním klubu, kurz Montessori pedagogika 6 - 12 let u Zuzany Bereniky Prémy, od roku 2016 studium Somatické umění pohybu a Somatické terapie u Reny Milgrom DanceLab Praha, od r. 2016 pravidelná účast na My Body is My Voice, Voice in Movement Integration Method u Smadar Emor. Vlastní projekty: Hlas pohybu, PohybART, Kulička pro děti

PaedDr. Karla Javorková

rozkrývá dětem krásy i záludnosti matematiky a přírodních věd a přibližuje jim původní postupy rukodělných činností.

Mám za sebou 35 let pedagogické, organizační, poradenské a koučovací praxe v oblasti vzdělávání dětí i dospělých. Zkušenosti jsem získala na dětských táborech a pořádáním mimoškolních aktivit pro děti a mládež od 10let. Celý život se s dětmi vzájemně obohacujeme, učíme se žít s radostí a touhou po poznání. Od roku 2015 se věnuji různým formám použití psychohygieny pro děti i jejich rodiče (aktivní i pasivní muzikoterapie, fonoforéza, arterapie). Volný čas trávím v kruhu blízkých bytostí různými rukodělnými činnostmi (malba, kresba, drátkování, pletení, tkaní, apod.).


Bc. Filip Ryšavý

odkrývá dětem taje informatiky a zasvěcuje je do používání počítačů


Se Skynet Labs z USA pomáhá budovat platformu pro svobodnější internet, dříve programoval automatizované testy a budoval testovací infrastrukturu pro společnosti jako např. Vodafone, Vienna Insurance Group, Nokia nebo třeba učil základy ovládání počítačů seniory a nezaměstnané.

Občas doma dětem vyrobí nějakou dřevěnou hračku nebo kousek nábytku.


Mgr. Martin Mikloš

vyráží s dětmi za pohybem a poznáním na dnech D

Po dětství stráveném ve skautském oddíle si plním sny a žiju s rodinou v roubence na úpatí Beskyd. Miluji čas strávený v přírodě a v pohybu – ať už jako horolezec, běžec či cyklista. Děti vnímám jako partnery, od kterých se můžu nekonečně učit a zároveň mě baví jim poodhalovat cesty za dobrodružstvím.


Mgr. Hana Ryšavá

napojuje se s dětmi na koloběh přírody a rytmus roku

Absolvovala jsem rok semináře pro učitele waldorfských škol, letní školu pro průvodce lesních školek, měla tu čest být chvíli průvodcem v lesní školce. V přechozích letech jsem pracovala v oblasti pěstounské péče, zjišťovala, jak vzniká citové pouto a co se děje s dětmi, které neměly snadný start do života. Při studiu jsem doučovala děti, dělala příměstské tábory, jezdila jako dobrovolník do dětského domova na Ukrajinu. Volný čas jsem trávila nejraději na horách, ať už v Beskydech nebo Tatrách.

Cítím radost, když jsem s dětmi a když jsem v přírodě. Jsem vděčná, že s nimi mohu společně slavit svátky, které souvisí s koloběhem roku. Věřím, že nám žití v rytmu a rituály pomohou lépe se naladit sami na sebe a Zemi, jejíž jsme součástí.

Blanka Chlebíková

Průvodkyně v Jasněnce a spolupráce se školou v rámci svátků koloběhu přírody v rytmu roku.

Původně jsem vystudovaná dětská zdravotní sestra. Po krátké praxi na ortopedii jsem pracovala 14 let v zařízeních pro mentálně postižené děti jako zdravotník, pedagog, pracovník v přímé péči.

Poslední tři roky jsem provázela děti v Jasánku.

Současně jsem byla aktivní jako masérka, učitelka afrického tance a realizovala se ve výtvarné a hudební sféře. Pořádám a spolupracuji na akcích pro ženy, přechodové a jiné rituály.

Práce s lidmi mě baví a ve spojení s přírodou je to má cesta k Sobě.