Větev starších ve školní partě

Jsme s vašimi dětmi rádi, objevujeme společně, žasneme, tvoříme a inspirujeme se navzájem.

Petr Závodný

zastupuje školní partu navenek, pečuje o zázemí centra Nasaji a je s dětmi

Jaký je Váš svět? Je černo/bílý, nebo barevný? Máte pravdu, nebo si myslíte, že máte pravdu? Čtete rádi, nebo dáváte přednost životu naživo? Obdivujete literární a filmové postavy, nebo dáváte přednost živým lidem? Máte potřebu dělat věci správně, nebo je děláte nejlépe jak umíte? Je důležité prokázat svou odbornost, nebo dovednosti opravdu umět? Překážky a nezdary jsou k vzteku, nebo to jsou nové výzvy? Jsou peníze cílem, nebo prostředkem? Co je víc společenská prestiž, nebo rodina? Dáváte přednost historickým památkám, nebo přírodě. Je samota obavou, nebo příjemným zpestřením? Je dítě dítětem, nebo partnerem? Je svoboda nekonečným prostorem, nebo osobní zodpovědností? Je zapotřebí teď zabrat, aby pak bylo lépe, nebo žít naplno právě teď? Je důležité udržet si svou image, nebo je krásné zůstat čistý ve své podstatě?

Rád bych znal vaše odpovědi, ale protože tohle je představení mé osoby, tak vám s radostí říkám, že mé odpovědi jsou vždy ty druhé. A co je mým cílem ve škole: „Rozvinout v dětech osobitý potenciál pomocí principů svobody a uznání."

Ing. Vladimíra Nitrová

je s dětmi ve školní partě Jasan, tvoří v centru Nasaji

Když jsem s dětmi, jsem v té nejlepší společnosti. Baví mě s dětmi být, pozorovat, učit se a tvořit. Můj cíl ve školní partě je aktivně vytvářet dětem prostor. Svobodný prostor s jasnými hranicemi. Podnětný a inspirativní prostor, ve kterém mohou s chutí a radostně poznávat svět i sebe. Je radost být jim nablízku, když objevují svůj vnitřní prostor, ucítí své vnitřní vedení, které je (sebe)jistě a bezpečně provede životem přes všechny výzvy.

V Nasaji mě zajímá pohyb - pohyb lidského těla, pohyb mysli, hlasu, pohyb v životě jako takovém. Pohyb ve všech svých projevech a detailech, v každodennosti. Autenticita, svobodné sebevyjádření a sebezkušenost v pohybu.

Z životopisu pro Jasan a Nasaji: 10 let v turistickém oddílu Práčata, 3 roky učitelka AJ a ekonomiky na SŠ, 5 let praxe v U.S. softwarové firmě, CAE a státní zkouška z AJ, 4 roky průvodce v lesním klubu, kurz Montessori pedagogika 6 - 12 let u Zuzany Bereniky Prémy, 6 let taneční průprava v Dotkni se hudby u Barbory Bartecké, 4 roky ve výcviku u Reny Milgrom DanceLab Praha program Vědomé tělo, Labanova analýza pohybu, Somatické umění pohybu a Somatické terapie, od r. 2016 pravidelná účast na česko-izraelském projektu My Body is My Voice, Voice in Movement Integration Method u Smadar Emor. Vlastní projekty: Hlas pohybu, PohybART, Kulička pro děti

Ing. Renáta Adámková

raduje se a žije s dětmi naplno

Jmenuji se Renáta Adámková a pocházím z Třince. Prožila jsem dětství v přírodě a se zvířaty. V období střední školy jsem se začala věnovat sportu a stala jsem se členkou jezdeckého klubu. Později jsem absolvovala semináře osobního rozvoje, intuitivní Feng Shui a jiné, kde jsem si prohloubila vnímání a žít v přítomném okamžiku. Jdu cestou harmonie, lásky a pochopení. Mám ráda "opravdové" lidi.

V Jasánku propojuji své dosavadní zkušenosti s bytím venku, spolupracuji s příjemnými lidmi a vzájemně rosteme, objevujeme a žasneme. :o)

Z životopisu k lesnímu klubu: spolupráce s dětmi od dětství (praktikant a vedoucí dětských táborů), 3 roky praxe ve školství, kurz "Výchova Nevýchovou" u lektorky Katky Králové, kurzy Montessori pedagogiky "Aktivity každodenního života“ a „Rozvíjení smyslů“ pro věk 0-6 let u lektorky Dr. Evy Štarkové.