Větev starších ve školní partě

Jsme s vašimi dětmi rádi, objevujeme společně, žasneme, tvoříme a inspirujeme se navzájem.

Ing. Vladimíra Nitrová

pečuje o Jasan, učí anglický jazyk, tvoří v centru Nasaji

Baví mě s dětmi být, učit se o světě, ptát se a žasnout. Děti mi dávají příležitost být láskyplnější, trpělivější a otevřenější bytostí.

Praxe: 10 let v turistickém oddílu Práčata, 3 roky učitelka AJ na SŠ, 5 let praxe v U.S. softwarové firmě, CAE a státní zkouška z AJ, 4 roky průvodce dětí 3 - 6 let v lesním klubu, kurz Montessori pedagogika 6 - 12 let u Zuzany Bereniky Prémy, od roku 2016 studium Somatické umění pohybu a Somatické terapie u Reny Milgrom DanceLab Praha, od r. 2016 pravidelná účast na My Body is My Voice, Voice in Movement Integration Method u Smadar Emor. Vlastní projekty: Hlas pohybu, PohybART, Kulička pro děti

Mgr. Dagmar Vlčková

provází děti prvního trojročí

Praxe: 2 roky redaktorka v lifestylovém časopise Ostrava Life, 2 roky konzultant a tester v IT firmě, kurz Montessori pedagogika 6 - 12 let u Zuzany Bereniky Prémy a v neposlední řadě 10 let výchovy vlastních dětí v duchu montessori pedagogiky.

MgA. Kateřina Fojtíková


asistuje při provázení prvním trojročím, učí angličtinu, vede dramku


Co je to být a tvořit s dětmi poznávala nejprve jako divadelnice mj. na pobytech pro děti z dětských domovů, při vedení dramatických kroužků pro děti z uprchlického tábora, S.O.S. vesničky, školního klubu, na táborech, při preventivních a seberozvojových programech pro mladistvé.

Zkušenosti s dětmi i dospělými v náročných životních situacích a vlastní touha po léčení, sebepoznání a svobodě ji dovedly k výcviku dramaterapie s arteterapeutickým přesahem (Asociace dramaterapeutů ČR a Institute of Developmental Transformations, USA), základnímu výcviku terapie vztahového a vývojového traumatu (NARM Institute, USA), výcviku kraniosakrální osteopatie a biodynamiky (Česká asociace kraniosakrální terapie a Institute of Craniosacral Balancing, CHE) a kratších kurzů na tělo orientovaných terapií, transparentní komunikace i intuitivní pedagogiky a neformálního vzdělávání.

Věnuje se individuálním terapiím a seberozvojovým programům pro dospělé (www.vesvemzivlu.cz), nasbírala také první zkušenosti s terapiemi pro děti (s PAS a s mladistvými uživateli návykových látek).

Je ráda, že v Jasanu může s dětmi objevovat další možnosti autentického a obohacujícího soubytí a tvoření, zkoumání sebe, světa, vztahů i podmínek, které nás v tom podporují.


PaedDr. Karla Javorková

rozkrývá dětem krásy i záludnosti matematiky a přírodních věd a přibližuje jim původní postupy rukodělných činností.

Mám za sebou 35 let pedagogické, organizační, poradenské a koučovací praxe v oblasti vzdělávání dětí i dospělých. Zkušenosti jsem získala na dětských táborech a pořádáním mimoškolních aktivit pro děti a mládež od 10let. Celý život se s dětmi vzájemně obohacujeme, učíme se žít s radostí a touhou po poznání. Od roku 2015 se věnuji různým formám použití psychohygieny pro děti i jejich rodiče (aktivní i pasivní muzikoterapie, fonoforéza, arterapie). Volný čas trávím v kruhu blízkých bytostí různými rukodělnými činnostmi (malba, kresba, drátkování, pletení, tkaní, apod.).


Ing. Marcela Březinová

provází děti druhého trojročí, učí anglický jazyk


Jsem maminkou čtyř dětí - dvou synů a dvou dcer. Mnoho let jsem společně s dětmi a mužem strávila v zahraničí - Budapešť, Ženeva a Amsterodam, což mi umožnilo si utvořit obraz o životě v jiných kulturách a také o vytvářející se společnosti jako celku. Velmi zásadně mne to vrátilo zpět k uvědomění si svých vlastních kořenů a nutnosti tyto pevné kořeny utvářet také dětem. Už dávno jsem zjistila, že nejde o to, co se má děti obsahově naučit podle nějakých programově daných osnov, ale to nejzásadnějsí je sdílet s dětmi jejich čas v radostném tvoření společně prožitého času, dávat jim plnou pozornost, podporovat v nich pocit své vlastní důležitosti a rozvíjet je v jejich vlastním utváření svého života, za který každý neseme svou vlastní zodpovědnost. Považuji za čas, který dětem s láskou a pozorností věnuji za to nejpřínosnější co ve svém životě mohu konat.


MVDr. Kateřina Stonišová

ukazuje dětem krásy a divy přírody kolem nás


Rodačka z Ostravy, ze které v dětství pravidelně utíkala pryč - s rodiči na chatu do Beskyd nebo na pěšo- a cyklotoulky po zemích českých a slovenských, s turistickým oddílem do přírody, po odpolednách alespoň ke kamarádce ke koním. Po studiu na VFU a několikaletém pobytu na Hané jsme se už jako rodina vrátili zpátky do Beskyd. V Jasanu se snažím dětem ukazovat krásy a divy přírody kolem nás.

Bc. Filip Ryšavý

odkrývá dětem taje informatiky a zasvěcuje je do používání počítačů


Se Skynet Labs z USA pomáhá budovat platformu pro svobodnější internet, dříve programoval automatizované testy a budoval testovací infrastrukturu pro společnosti jako např. Vodafone, Vienna Insurance Group, Nokia nebo třeba učil základy ovládání počítačů seniory a nezaměstnané.

Občas doma dětem vyrobí nějakou dřevěnou hračku nebo kousek nábytku.


Mgr. Martin Mikloš

vyráží s dětmi za pohybem a poznáním na dnech D

Po dětství stráveném ve skautském oddíle si plním sny a žiju s rodinou v roubence na úpatí Beskyd. Miluji čas strávený v přírodě a v pohybu – ať už jako horolezec, běžec či cyklista. Děti vnímám jako partnery, od kterých se můžu nekonečně učit a zároveň mě baví jim poodhalovat cesty za dobrodružstvím.


Mgr. Hana Ryšavá

napojuje se s dětmi na koloběh přírody a rytmus roku

Absolvovala jsem rok semináře pro učitele waldorfských škol, letní školu pro průvodce lesních školek, měla tu čest být chvíli průvodcem v lesní školce. V přechozích letech jsem pracovala v oblasti pěstounské péče, zjišťovala, jak vzniká citové pouto a co se děje s dětmi, které neměly snadný start do života. Při studiu jsem doučovala děti, dělala příměstské tábory, jezdila jako dobrovolník do dětského domova na Ukrajinu. Volný čas jsem trávila nejraději na horách, ať už v Beskydech nebo Tatrách.

Cítím radost, když jsem s dětmi a když jsem v přírodě. Jsem vděčná, že s nimi mohu společně slavit svátky, které souvisí s koloběhem roku. Věřím, že nám žití v rytmu a rituály pomohou lépe se naladit sami na sebe a Zemi, jejíž jsme součástí.

Blanka Chlebíková

Průvodkyně v Jasněnce a spolupráce se školou v rámci svátků koloběhu přírody v rytmu roku.

Původně jsem vystudovaná dětská zdravotní sestra. Po krátké praxi na ortopedii jsem pracovala 14 let v zařízeních pro mentálně postižené děti jako zdravotník, pedagog, pracovník v přímé péči.

Poslední tři roky jsem provázela děti v Jasánku.

Současně jsem byla aktivní jako masérka, učitelka afrického tance a realizovala se ve výtvarné a hudební sféře. Pořádám a spolupracuji na akcích pro ženy, přechodové a jiné rituály.

Práce s lidmi mě baví a ve spojení s přírodou je to má cesta k Sobě.