Větev starších ve školní partě

Jsme s vašimi dětmi rádi, objevujeme společně, žasneme, tvoříme a inspirujeme se navzájem.

Marcela a Petr Zajícovi

komunikuje a odpovídá na všechny vaše dotazy s úsměvem

Oba prožili dětství v lesích Lubna a Bystrého. Vítr je na pár let odfoukl do Olomouce, aby zjistili, že jejich “doma” je v Beskydech. Dnes žijí se svými třemi dětmi na Pražmě. S Jasánkem jsou spojeni od jeho prvopočátků a nyní se starají o organizační a technický chod Jasanu.

Ing. Vladimíra Nitrová

je s dětmi ve školní partě Jasan, tvoří v centru Nasaji

Když jsem s dětmi, jsem v té nejlepší společnosti. Baví mě s dětmi být, pozorovat, žasnout, ptát se, učit se a tvořit. Můj cíl ve školní partě je aktivně vytvářet dětem prostor pro hledání a objevování. Svobodný prostor s jasnými hranicemi, bezpečný, laskavý, legráckový, podnětný a inspirativní. Také vést děti ke "kritickému myšlení" - nevěř, ale naslouchej, a citlivé komunikaci. Je pro mě čest být dětem nablízku, když odvážně vstupují do svého vnitřního prostoru, ve kterém se ladí na své vnitřní vedení, jež je (sebe)jistě a bezpečně provede životem přes všechny výzvy.

V Nasaji mě zajímá pohyb - pohyb lidského těla, pohyb mysli, hlasu, pohyb v životě jako takovém. Pohyb a co z něj vzniká, ve všech svých projevech a detailech, v každodennosti. Autenticita, svobodné sebevyjádření a sebezkušenost.

Z životopisu pro Jasan a Nasaji: 10 let v turistickém oddílu Práčata, 3 roky učitelka AJ a ekonomiky na SŠ, 5 let praxe v U.S. softwarové firmě, CAE a státní zkouška z AJ, 4 roky průvodce dětí 3 - 6 let v lesním klubu, kurz Montessori pedagogika 6 - 12 let u Zuzany Bereniky Prémy, 6 let taneční průprava v Dotkni se hudby u Barbory Bartecké, 4 roky ve výcviku u Reny Milgrom DanceLab Praha program Vědomé tělo, Labanova analýza pohybu, Somatické umění pohybu a Somatické terapie, od r. 2016 pravidelná účast na česko-izraelském projektu My Body is My Voice, Voice in Movement Integration Method u Smadar Emor. Vlastní projekty: Hlas pohybu, PohybART, Kulička pro děti

Mgr. Michaela Závodná

je s dětmi ve školní partě Jasan, tvoří v centru Nasaji

Ze všeho nejraději dětem naslouchám, pozoruji je a povídám si s nimi. Chci předávat radost z učení a samotného bytí. Vzájemnou interakcí s dětským světem si uvědomuji, jak málo my dospělí o světě dětí víme. Díky tomu žasnu a objevuji sebe sama.

Mou hlavní zkušeností je turistický oddíl, kde jsem se postupně dostala až do pozice hlavní vedoucí. Je to mých 15 let , které mne proškolily v práci s dětmi, jejich potřebami a specifiky. Navíc jsem se naučila prosazovat vlastní nápady, zodpovědně pracovat samostatně i v týmu, respektovat druhé. Tyto cenné zkušenost ještě prohloubily mé vlastní děti, které mě naučily více, než studium na pedagogické fakultě. Také rozšířily mou zkušenost o to, jak je každý z nás jiný a jedinečný a potřebuje individuální přístup, aby mohl následovat vlastní cestu života.

Vystudovala jsem střední šperkařskou školu, pak VŠ výtvarný obor. Měla jsem možnost čtyři roky poznávat svět autistky jako asistentka. Dále mě cesty vedou na semináře Brandon Bays. Prošla jsem kurzem Kritického myšlení od Niny Rutové, Montessori AMI kurzem 0 – 3 a Diplomový kurzem Montessori ČR 3 – 6 let.

Veronika Šigutová

je s dětmi ve školní partě Jasan jako asistent pedagoga a lektorka anglického jazyka

Miluji děti a jejich svět. Čím déle s dětmi pracuji, tím více žasnu nad jejich kreativními nápady, postřehy a aktivitami, které jsou schopné vymyslet. Během studia na vysoké škole jsem došla k závěru, že chci děti učit a vést; nicméně odlišným přístupem než mi byl doposud prezentován.

Ve výuce dětí se pro mě důležitější stala empatie, porozumění a namísto přístupu "naučit žáka co nejvíce" aktuálně uplatňuji osobní přístup k žákům, který Jasánek nabízí. Zjistila jsem, že dobré známky a pochvaly během školní docházky vždy nezaručují budoucí štěstí a radost dítěte, proto chci společně s týmem vést děti jejich vlastní cestou, která je ke štěstí povede.

Jako asistentka pedagoga v Jasánku chci poznávat, jak děti vést efektivnějším a zároveň lidským, láskyplným přístupem.

Životopis: Jsem vysokoškolskou studentkou angličtiny pro školskou praxi, v roce 2017 jsem se stala lektorkou dětských anglických kurzů v jazykové škole. Chtěla jsem nicméně zkusit odlišný způsob výuky. Nyní je pro mě důležité, aby děti angličtina bavila, aby si vzájemně pomáhaly, tvořily jeden tým a výuku si naplno užily.


Petr Závodný

je s dětmi ve školní partě Jasan ve dnech "D", dnech plných dobrodružství a her

Jaký je Váš svět? Je černo/bílý, nebo barevný? Máte pravdu, nebo si myslíte, že máte pravdu? Čtete rádi, nebo dáváte přednost životu naživo? Obdivujete literární a filmové postavy, nebo dáváte přednost živým lidem? Máte potřebu dělat věci správně, nebo je děláte nejlépe jak umíte? Je důležité prokázat svou odbornost, nebo dovednosti opravdu umět? Překážky a nezdary jsou k vzteku, nebo to jsou nové výzvy? Jsou peníze cílem, nebo prostředkem? Co je víc společenská prestiž, nebo rodina? Dáváte přednost historickým památkám, nebo přírodě. Je samota obavou, nebo příjemným zpestřením? Je dítě dítětem, nebo partnerem? Je svoboda nekonečným prostorem, nebo osobní zodpovědností? Je zapotřebí teď zabrat, aby pak bylo lépe, nebo žít naplno právě teď? Je důležité udržet si svou image, nebo je krásné zůstat čistý ve své podstatě?

Rád bych znal vaše odpovědi, ale protože tohle je představení mé osoby, tak vám s radostí říkám, že mé odpovědi jsou vždy ty druhé. A co je mým cílem ve škole: „Rozvinout v dětech osobitý potenciál pomocí principů svobody a uznání."