Věk 6-12 očima Marie Montessori

„Dítě je záhada. Vše, co víme, je, že má ohromný potenciál. Nemůžeme však vědět, jak tohoto potenciálu bude využito. Dítě se musí „vtělit“ za pomoci své vlastní vůle… Jestliže má dítě v sobě klíč ke své vlastní osobnosti, svůj plán rozvoje a pravidla, která je nutno respektovat, je toto všechno nesmírně jemný mechanismus… Dítě začínající žít je duchovní embryo, zárodek, který potřebuje zcela zvláštní prostředí. Stejně jako zárodek tělesný potřebuje matčino lůno, v němž může růst, potřebuje zárodek duchovní ve vnějším prostředí ochranu v podobě lásky a bohatství podnětů, potřebuje okolí, kde ho vše vítá a nic mu neškodí.“ M. Montessori, The Secret of Childhood

Souzníme s myšlenkami a přístupy Marie Montessori a snažíme se je aplikovat v naší školní partě. Trocha informací a malé srovnání:

Základní potřeby a tendence dítěte od 6 – 12 let dle Marie Montessori

  • „Uvažující mysl“, schopnost abstraktního myšlení a představivosti, úvahy jdoucí do hloubky, potřeba zkoumání a bádání, hledání výjimečností, fascinace extrémy
  • Klíčovým bodem zájmu jsou příběhy, báje, pověsti, archetypy
  • Potřeba uniknout z uzavřeného prostředí
  • Buduje se smysl pro morálku, dítě hledá životní vzory
  • Práce ve skupině, hledání svého místa/role ve skupině, potřeba většího sociálního prostředí
  • Potřeba praxe a propojování vědomostí a dovedností
  • Období růstu
  • Děti se učí vyhledávat potřebné informace z různých zdrojů, třídit je, ověřovat, zpracovávat, zaznamenávat a prezentovat ostatním
  • Snaha o ekonomickou samostatnost

Srovnání běžného a montessori vzdělávání

Běžné vzdělávání - Montessori vzdělávání

děti sedí v lavici - děti si samy vybírají místo (venku, uvnitř, stůl, koberec aj.)

učitel je zdroj znalostí a rozhoduje o tom, co se učí - učitel je pozorovatel, inspiruje, zažehává jiskru na základě pozorování dítěte

orientace na učebnice - podnětné, pestré, připravené prostředí pro rozvoj zkoumání a kreativitu

pracovní listy a sešity - tvoření materiálů, smyslový prožitek

oddělené předměty - propojenost předmětů, ucelený obraz světa

45 minut vyučovací hodina - 3 hodinový pracovní cyklus

jeden ročník ve třídě - věkově smíšené třídy (trojročí)

hodnocení pro všechny stejné - individuální hodnocení, sledování rozvoje jednotlivého dítěte

známkování, hodnocení na základě očekávaných znalostí - slovní povídání pro konkrétní dítě

chyba je špatná, opravuje učitel - chyba je v pořádku, dítě si najde chybu, opraví si ji a poučí se

orientace na výsledek - orientace na proces

od částí k celku - od celku k částem

orientace na ego (já, moje rodina, město...) - vnímání jednoty a propojenosti s ostatními

důraz na akademické znalosti - osobnostní rozvoj, hledání přirozené vnitřní harmonie jednotlivce, integrita osobnosti