Jasan - školní parta

Naše školní parta JASAN odstartovala svůj školní běh 1. září 2017. Aktuálně máme 5 až 6 dětí v 1. až 5. třídě a rozhodli jsme se pokračovat až do 9. třídy. Rozrůstáme se postupně, z dobrého a pevného kmene. Jsme rodinný typ "školy". Inspiraci čerpáme z filosofie a přístupů Marie Montessori, Přírodní školy F. Tichého a Matky Přírody samotné.

Jak funguje naše školní parta:

  • Děti jsou v domácím vzdělávání a rodiče jsou zodpovědní za vzdělání svého dítěte a jeho studijní výsledky.

  • Děti jsou do školní party přijaty po vyplnění "rodinného" dotazníku, po osobním rozhovoru s oběma rodiči a na základě potvrzeného individuálního (domácího) vzdělávání registrovanou ZŠ.

  • Dětem nabízíme program od 8 - 15.00 h 4 dny v týdnu - pondělí, úterý, středa, čtvrtek. Dle domluvy s dětmi a rodiči také cestování, výpravy na hory, přírodně a kulturně zajímavá místa, návštěvy muzeí, galerií, divadel, pomocné práce na farmě či v lese, spolupráce se seniory, handicapovanými aj.

  • Základ pedagogické koncepce je položen na principech dle Marie Montessori a bytí venku v přírodě. Další inspirací nám je Přírodní škola Františka Tichého. Dlouhodobou vizí našeho lesního klubu je uskutečnit projekt Škola pro mě.

  • Místo - zázemím je centrum Nasaji v Nové Vsi u Frýdlantu n. Ostravicí, č. p. 414. V průběhu školního roku 2021/2022 se přesuneme do nového zázemí Pržno 59.

  • Náklady - jeden z rodičů dítěte se stává členem spolku Rosteme s dětmi. Platbou jsou členské příspěvky, které činí 5800,-/měsíc. Další výdaje (cestovné, vstupy aj.) jsou konzultovány s rodiči.

Máte zájem, aby se vaše dítě stalo členem naší školní party? Pak jsou zde tyto otázky pro vás k zamyšlení:

1. Jaké jsou mé představy o životě mého dítěte? Co po svém dítěti chci? 2. Co očekávám/chci od školy? (např. je pro mě škola službou?) Co vše zahrnuji pod pojem "učení"?

3. Co je pro mě "svoboda"?

4. Co svému dítěti ukazuji tím, jak žiji?

Přijetí vašeho dítěte do školní party předchází - dotaz na možnost přijetí (mailem, telefonicky, kapacita školy je omezená), vyplnění dotazníku a osobní rozhovor obou rodičů s pedagogy, případně i několikatýdenní účast dítěte v naší partě pro oboustranné ujištění té nejlepší volby - pro naši školní partu, pro vaše dítě i pro vás jako rodinu.